căuta de:

Numa rezultate exacte
căuta în:

Cuvinte începând cu M

  Na'vi Romania
ma[ma]part.
dragă

(marcator vocativ)
makto[ˈmak.to]vtr.
călări
mal[mal]adj.
demn de încredere
masat[ˈma.sat]n.milcloth
platoșă
matsa[ˈma.͡tsa]n.gastrlw
mața
maw[maw]adp.temp
mai târziu
mawey[ma.ˈwɛj]adj.emot
calm
maweypey[ma.ˈwɛj.pɛj]vin.(3,3)
fi răbdător
maweypeyyu[ma.ˈwɛj.pɛj.ju]n.
persoană răbdător
mawfwa[ˈmaw.fwa]conj.
după ce
după
mawkrr[ˈmaw.krˌ]adv.temp
după aceea
mawkrra[maw.ˈkrˌ.a]conj.temp
după ce
după
mawl[mawl]n.
jumătate
may'[majʔ]vtrm.
gusta
încerca
proba
evalua
mäkxu[mæ.ˈkʼu]vtr.(1,1)nfp
întrerupe
me'em[mɛ.ˈʔɛm]adj.
armonios
mefo[mɛ.ˈfo]pn.
ele (două)
aceia doi
mek[mɛk]adj.objfignfp
gol
metaforic: fără valoare
mekre[ˈmɛk.ɾɛ]n.mil
furnituri
mektseng[ˈmɛk.͡tsɛŋ]n.
breșă
spărtură
ruptură
crăpătură
melo[ˈmɛ.lo]adv.
dublu
de două ori
mengenga[mɛ.ŋɛ.ˈŋa]pn.
voi doi (de onoare / ceremonial)
meoauniaea[mɛ.o.a.u.ni.a.ˈɛ.a]n.myth
armonie
trăiesc în armonie cu natura
mesrram[mɛ.srˌ.ˈam]adv.temp
alaltăieri
mesrray[mɛ.srˌ.ˈaj]adv.temp
poimâine
meuia[mɛ.ˈu.i.a]n.
onoare
cinste
meuianga'[mɛ.ˈu.i.a.ŋaʔ]adj.myth
onorabil
cinstit
meyam[mɛ.ˈjam]vtr.
îmbrățișa
meyp[mɛjp]adj.emot
slab
mi[mi]adv.
încă
mai
miklor[mik.ˈloɾ]adj.
sunet plăcut
miktsang[ˈmik.͡tsaŋ]n.cloth
cercel
mikvä'[mik.ˈvæʔ]adj.
sunet urît
mikyun[ˈmik.jun]n.body
ureche
mip[mip]adj.
nou
mì+[mɪ]adp.loc
în
pe
la
mìfa[mɪ.fa]n.
interior
mìfa[mɪ.fa]adv.
înăuntru
mìftxele[mɪ.ˈftʼɛ.lɛ]adv.
în această privință
în legătură cu această chestiune
mìkam[mɪ.ˈkam]adp.loc
între
dintre
printre
mìn[mɪn]vin.
întoarce
mìnyu[ˈmɪn.ju]n.flora
Fals crin
întoarcetor
Pseudolilium contortum
mìso[mɪ.ˈso]adv.loc
departe (poziție)
mll'an[mlˌ.ˈʔan]vtr.
accepta
mllte[mlˌ.ˈtɛ]vin.
conveni
mo[mo]n.loc
spațiu
domeniu
cavitate
mo a hahaw[mo a ˈha.haw]n.
dormitor
mo a yom[mo a jom]n.
sufragerie
mo letrrtrr[mo lɛ.ˈtrˌ.trˌ]n.
camera de zi
Mo'at[ˈmoʔ.at]n.name
nume feminin
moe[ˈmo.ɛ]pn.
noi (două) (exclusiv)
mohe[ˈmo.hɛ]pn.
noi (două) (exclusiv) (de onoare / ceremonial)
mok[mok]vtr.
sugera
mokri[ˈmok.ɾi]n.
voce
momek[ˈmo.mɛk]adj.
gol (nu solid, masiv)
mong[moŋ]vtr.
depinde de
se bazează pe
încredere pentru protecție
mowan[mo.ˈwan]adj.emot
plăcut
mowar[mo.ˈwaɾ]n.
sfat
mowar si[mo.ˈwaɾ si]vin.(2,2)
sfătui
se sfătui
mowarsiyu[mo.ˈwaɾ.si.ju]n.
consilier
sfătuitor
mrr[mrˌ]num.
cinci
mrrtrr[ˈmrˌ.trˌ]n.temp
săptămâna de cinci zile
mrrve[ˈmrˌ.vɛ]num.
al cincilea
muiä[mu.ˈi.æ]adj.
propriu
corect
justificată
mulpxar[mul.ˈpʼaɾ]n.flora
Cap de Cocoș (o plante)
Alectophyllum molle
mun'i[mun.ˈʔi]vtr.
tăia
mune[ˈmu.nɛ]num.
două
doi
munsna[ˈmun.sna]n.
o pereche (de ceva)
muntrr[ˈmun.trˌ]n.temp
sfârşit de săptămână
muntrram[mun.trˌ.ˈam]n.temp
sfârşit de săptămână trecut
muntrray[mun.trˌ.ˈaj]n.temp
sfârşit de săptămână viitor
muntxa[mun.ˈtʼa]adj.sociol
căsătorit
măritat
muntxa si[mun.ˈtʼa si]vin.
căsători
mărita
muntxatan[mun.ˈtʼa.tan]n.famsociol
soţ (bărbat)
muntxate[mun.ˈtʼa.tɛ]n.famsociol
soție (nevastă)
muntxatu[mun.ˈtʼa.tu]n.famsociol
soț
munge[ˈmu.ŋɛ]vtr.
lua
duce
mungwrr[muŋ.ˈwrˌ]adp.
excepția
muve[ˈmu.vɛ]num.
al doilea (ordinal)
muwìntxu[mu.wɪn.ˈtʼu]vtr.(2,3)
introduce