vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

mong (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): moŋ
Czech: záviset na, spoléhat se na (jen ve smyslu “svěřit se pod ochranu někoho/něčeho”, pro význam “úspěch závisí na X” použijte latem ìlä +)
English: depend on
rely on
trust for protection
zdroj: Frommer (05 Jul 2012)
naviteri.org

příklady afixů

m·am·ong PST minulý čas
m·ìm·ong PST nedávná minulost
m·ìy·ong FUT blízká budoucnost
m·ay·ong FUT budoucí čas
m·ol·ong PFV dokonavý vid
m·er·ong IPFV nedokonavý vid
m·iv·ong SJV konjunktiv
m·ei·ong LAUD pozitivní postoj mluvčího
m·äng·ong PEJ negativní postoj mluvčího