vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

mll'an (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): mlˌ.ˈʔan
Czech: přijmout, akceptovat
English: accept
zdroj: Frommer (24.09. 2011)
naviteri.org

příklady afixů

m·am·ll'an PST minulý čas
m·ìm·ll'an PST nedávná minulost
m·ìy·ll'an FUT blízká budoucnost
m·ay·ll'an FUT budoucí čas
m·ol·'an PFV dokonavý vid
m·er·ll'an IPFV nedokonavý vid
m·iv·ll'an SJV konjunktiv
mll'·ei·an LAUD pozitivní postoj mluvčího
mll'·äng·an PEJ negativní postoj mluvčího