vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

slova začínající na '

  Na'vi Czech
'a'aw[ˈʔa.ʔaw]adj.
několik, pár (použití jako čísl. s počitatelnými podst.jm. v singuláru, angl. "a few, several"; na rozdíl od hol - málo, angl. "few")
'akra[ˈʔak.ɾa]n.envir
půda, hlína, zemina (v zemědělském smyslu - materiál, v němž mohou růst rostliny)
'aku[ˈʔa.ku]vtr.cloth
svléknout, sundat, odložit (nějaké oblečení nebo ozdobu), zbavit se něčeho
'al[ʔal]vtr.
plýtvat, marnit, mrhat (něčím)
'ali'ä[ʔa.ˈli.ʔæ]n.cloth
ozdobný pásek kolem krku (jen kolem krku, nikoliv náhrdelník - ten je fkxile), límec, šátek na krk
'ampi[ˈʔam.pi]vtr.
dotknout se (něčeho)
'ampirikx[ˈam.pi.ɾikʼ]n.flora
kalichovitá rostlina, reagující na dotek (odv. ’ampi - dotknout se a rikx - pohnout se)
'ana[ˈʔa.na]n.floraenvir
liána obrovská (popínavá rostlina, spojující jednotlivé skály ve "vznášejících se horách")
'anla[ˈʔan.la]vtr.
toužit, prahnout (po něčem)
'ango[ˈʔa.ŋo]adj.mus
tlumený, měkký (jen o zvuku, pro fyzickou měkkost použijte hewne)
'angtsìk[ˈʔaŋ.͡tsɪk]n.fauna
kladivoun
'are[ˈʔa.ɾɛ]n.cloth
ozdobné či ceremoniální pončo, přehoz přes ramena, pelerína
'aw[ʔaw]num.
jeden
'awkx[ʔawkʼ]n.envirgeogr
útes, sráz, skalní stěna
'awlie[ʔaw.ˈli.ɛ]adv.temp
kdysi, jednou (někdy v minulosti)
'awlo[ˈʔaw.lo]adv.
jednou, jedenkrát
'awm[ʔawm]n.milsociol
tábor
'awnìm[ˈʔaw.nɪm]vtr.(1,1)
vyhnout se, předejít čemu
odv. ’ì’awn - zůstat, alìm - daleko; infixy ’‹1›‹2›‹3›awnìm
'awpo[ˈʔaw.po]pn.
jedna osoba, jedinec (obecně cokoliv životného - může to být i zvíře)
'awsiteng[ʔaw.si.ˈtɛŋ]adv.
spolu (odv. ’aw - jedna, teng - stejný)
'awstengyem[ʔaw.stɛŋ.ˈjɛm]vtr.(3,3)
spojit (dvě věci dohromady)
odv. ’awsiteng - spolu a yem - umístit, infixy ’awstengy‹1›‹2›‹3›em
'awve[ˈʔaw.vɛ]num.
první (řadová číslovka)
'ä'[ʔæʔ]intj.
ale kruci, no nazdar, vloudila se chybička (angl. oops)
'ä'o[ˈʔæ.ʔo]n.flora
příživnice jednolistá (angl. "pitcher", parazituje na kořenech jiných rostlin)
'änsyem[ʔæn.ˈsjɛm]adj.
celý, úplný, kompletní
'ärìp[ˈʔæ.ɾɪp]vtr.
hýbat, pohnout (něčím)
'e'al[ˈʔɛ.ʔal]adj.
nejhorší
'e'in[ʔɛ.ˈʔin]n.gastrspec
lusk, tobolka, dýně
'e'insey[ʔɛ.ˈʔin.sɛj]n.gastrspec
pohár (nádoba na pití) z dýně
'efu[ˈʔɛ.fu]vtr.
vnímat, cítit (ne nosem)
'eko[ˈʔɛ.ko]vtr.milhunt
(za)útočit (na někoho, na něco), napadnout někoho
'ekong[ˈʔɛ.koŋ]n.mus
rytmus, tlukot
'ekxin[ʔɛ.ˈkʼin]adj.
utažený, pevně stažený (angl. “tight”, opak um - volný, uvolněný)
'ekxinum[ʔɛ.ˈkʼi.num]n.
sevřenost, stažení / uvolněnost (složenina ’ekxin + um)
'ele'wll[ˈʔɛ.lɛʔ.wlˌ]n.flora
dikobrazí tlapa (kaktusovitá rostlina, vystřeluje ostny pokud je v ohrožení)
'em[ʔɛm]vtr.gastr
vařit
'emyu[ˈʔɛm.ju]n.gastr
kuchař (odv. ’em - vařit)
'en[ʔɛn]n.emot
odhad, intuice, tušení (pouze ve smyslu kvalifikovaného odhadu, nikoliv ruské rulety nebo 50:50)
'en si[ʔɛn si]vin.
odhadnout, vytušit
'engeng[ˈʔɛŋ.ɛŋ]adj.
vodorovný, vyrovnaný, srovnaný
'eoio[ˈʔɛ.o.i.o]adj.
obřadní, rituální
'etnaw[ˈʔɛt.naw]n.body
rameno (část těla)
'evan[ˈʔɛ.van]n.sociol
kluk (hovorově, zkráceno z ’evengan)
'eve[ˈʔɛ.vɛ]n.sociol
holka (hovorově, zkráceno z ’evenge)
'eveng[ˈʔɛ.vɛŋ]n.sociol
dítě
'evengan[ˈʔɛ.vɛŋ.an]n.sociol
chlapec
'evenge[ˈʔɛ.vɛŋ.ɛ]n.sociol
dívka
'evi[ˈʔɛ.vi]n.fam
děcko (zdrobnělina pro ’eveng - dítě)
'ewan[ˈʔɛ.wan]adj.sociolnfo
mladý
'ewll[ˈʔɛ.wlˌ]n.floraenvir
rostlina
'ewrang[ˈʔɛw.ɾaŋ]n.spec
tkalcovský stav
'eylan[ˈʔɛj.lan]n.sociol
přítel
'eylanay[ʔɛj.la.ˈnaj]n.
známý (ve smyslu náhodné, letmé známosti; ještě ne přítel)
'eyng[ʔɛjŋ]vin.
odpovědět, zodpovědět
'eyt[ʔɛjt]n.lw
osmička, osm (název symbolu 8, z angl. "eight", nevyjadřuje počet)
'i'a[ˈʔiʔ.a]vin.
skončit, zakončit
'ia[ˈʔi.a]vin.
být pohlcen, ztratit se (v duševním smyslu)
'ipu[ˈʔi.pu]adj.emot
komický, humorný, vtipný, legrační
'it[ʔit]n.
kousek, troška (velmi malé množství)
'itan[ˈʔi.tan]n.fam
syn
'ite[ˈʔi.tɛ]n.fam
dcera
'ì'awn[ʔɪ.ˈʔawn]vin.
zůstat
'ìheyu[ʔɪ.ˈhɛ.ju]n.
spirála
'ìn[ʔɪn]vin.
být zaneprázdněný, být něčím plně zaměstnaný
citově neutrální, na rozdíl od sulìn a vrrìn
'ìnglìsì[ˈʔɪŋ.lɪ.sɪ]n.ling
angličtina (z angl. "English")
'ìp[ʔɪp]vin.
zmizet
ztratit se
sejít z očí (v reálném fyzickém smyslu "zmizet z dohledu"; opak srer - objevit se, zjevit se)
'llngo[ˈʔlˌ.ŋo]n.body
bok, kyčel (část těla)
'o'[ˈʔoʔ]adj.emot
zábavný, vzrušující
'ok[ʔok]n.
vzpomínka, paměť
'okrol[ʔok.ˈɾol]n.myth
minulost, historie (starověká, kdysi dávno, odv. ’ok - vzpomínka a rol - zpívat)
'oktrr[ˈʔok.trˌ]n.
den vzpomínek, památný den
'okvur[ʔok.ˈvuɾ]n.myth
minulost, historie (nedávná, odv. ’ok - vzpomínka a vur - příběh)
'om[ʔom]adj.col
růžová, fialová (za modrou až po fialový konec spektra)
'ompin[ˈʔom.pin]n.col
růžová, fialová (za modrou až po fialový konec spektra)
'on[ʔon]n.
tvar, forma
'ong[ʔoŋ]vin.
kvést, rozkvétat, rozvíjet se, rozkládat se ze složeného stavu
'ongokx[ˈʔo.ŋokʼ]vin.
narodit se (odv. ’ong - rozkvétat a nokx - porodit)
'ongop[ˈʔo.ŋop]vtr.(2,2)
navrhnout, navrhovat (ve smyslu celkového tvaru či vzhledu, na rozdíl od rengop - ve smyslu detailů)
'ongopyu[ˈʔo.ŋop.ju]n.
návrhář, designér
'opin[ˈʔo.pin]n.col
barva
'opinsung[ˈʔo.pin.suŋ]v.(3,3)art
barvit,
vybarvit, obarvit
'opinvultsyìp[ˈʔo.pin.vul.͡tsjɪp]n.
tužka, pero (nástroj na kreslení nebo psaní)
zkráceně: pinvul
'ora[ˈʔo.ɾa]n.envirgeogr
jezero
'oratsyìp[ˈʔo.ɾa.͡tsjɪp]n.
rybník, tůň
'otxang[ʔo.ˈtʼaŋ]n.mus
hudební nástroj (obecně, např. pamtseo si fa ’otxang - hrát na nástroj)
'rrko[ˈʔrˌ.ko]vin.
kutálet se, valit se (obecně)
'rrpxom[ˈʔrˌ.pʼom]n.weather
hrom
'rrta[ˈʔrˌ.ta]n.
Země (planeta, z angl. "Earth")
'u[ʔu]n.
věc (objekt i přenesený význam, množné číslo pouze ayu)
'ul[ʔul]vin.
zvýšit se, zvětšit se
'umtsa[ˈʔum.͡tsa]n.
lék, medicína, léčivý přípravek
'uo[ˈʔu.o]indef.
něco
'upe[ˈʔu.pɛ]inter.
co? (jaká věc?, slož.sl. z ’u - věc a pe - táz.značka, varianta peu)
'upxare[ʔu.ˈpʼa.ɾɛ]n.
zpráva
'ur[ʔuɾ]n.
vzhled