vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

'i'a (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈʔiʔ.a
Czech: skončit, zakončit
English: end
conclude
zdroj: forum.learnnavi.org (06 Apr 2010)

příklady afixů

'·am·i'a PST minulý čas
'·ìm·i'a PST nedávná minulost
'·ìy·i'a FUT blízká budoucnost
'·ay·i'a FUT budoucí čas
'·ol·i'a PFV dokonavý vid
'·er·i'a IPFV nedokonavý vid
'·iv·i'a SJV konjunktiv
'i'·ei·a LAUD pozitivní postoj mluvčího
'i'·äng·a PEJ negativní postoj mluvčího