vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

'ongop (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈʔo.ŋop
Czech: navrhnout, navrhovat (ve smyslu celkového tvaru či vzhledu, na rozdíl od rengop - ve smyslu detailů)
English: design (for the larger aspects of design)
popis: odv. ’on - tvar a ngop - vytvořit
zdroj: naviteri.org (31 Jul 2014)

příklady afixů

'ong·am·op PST minulý čas
'ong·ìm·op PST nedávná minulost
'ong·ìy·op FUT blízká budoucnost
'ong·ay·op FUT budoucí čas
'ong·ol·op PFV dokonavý vid
'ong·er·op IPFV nedokonavý vid
'ong·iv·op SJV konjunktiv
'ong·ei·op LAUD pozitivní postoj mluvčího
'ong·äng·op PEJ negativní postoj mluvčího