vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

'upe (tázací zájmeno)

výslovnost (IPA): ˈʔu.pɛ
Czech: co? (jaká věc?, slož.sl. z ’u - věc a pe - táz.značka, varianta peu)
English: what?
what (thing)?
which (thing)?
zdroj: ASG

příbuzná slova

pe který (přípona pro podst.jména)
tupe kdo? (varianta pesu)
lumpe proč? (varianta pelun)
tsengpe kde? (varianta peseng)
peu co? (věc, nikoliv činnost - např. "Co to máš?", varianta ’upe)
pefya jak?, jakým způsobem? (varianta fyape)
pefnel který druh?, jaký typ? (varianta fnepe)
pehem co?, jaká činnost? (varianta kempe)
pehrr kdy? (varianta krrpe)
pelun proč? (varianta lumpe)
peseng kde? (varianta tsengpe)
pesu kdo? (varianta tupe)
fnepe který druh?, jaký typ? (varianta pefnel)
fyape jak?, jakým způsobem? (varianta pefya)
kempe jaká činnost?, jaká akce? (varianta pehem)
krrpe kdy? (varianta pehrr)