vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

'ong (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ʔoŋ
Czech: kvést, rozkvétat, rozvíjet se, rozkládat se ze složeného stavu
English: unfold
blossom
zdroj: ASG; forum.learnnavi.org (29 Dec 2021)

příklady afixů

'·am·ong PST minulý čas
'·ìm·ong PST nedávná minulost
'·ìy·ong FUT blízká budoucnost
'·ay·ong FUT budoucí čas
'·ol·ong PFV dokonavý vid
'·er·ong IPFV nedokonavý vid
'·iv·ong SJV konjunktiv
'·ei·ong LAUD pozitivní postoj mluvčího
'·äng·ong PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze