vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

'ärìp (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈʔæ.ɾɪp
Czech: hýbat, pohnout (něčím)
English: move
zdroj: Taronyus Wörterbuch 9.5 < Frommer

příklady afixů

'·am·ärìp PST minulý čas
'·ìm·ärìp PST nedávná minulost
'·ìy·ärìp FUT blízká budoucnost
'·ay·ärìp FUT budoucí čas
'·ol·ärìp PFV dokonavý vid
'·er·ärìp IPFV nedokonavý vid
'·iv·ärìp SJV konjunktiv
'är·eiy·ìp LAUD pozitivní postoj mluvčího
'är·äng·ìp PEJ negativní postoj mluvčího