vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

'aku (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈʔa.ku
Czech: svléknout, sundat, odložit (nějaké oblečení nebo ozdobu), zbavit se něčeho
English: remove
take away
take off
Skupiny témat: oblečení
zdroj: naviteri.org (03 Aug 2011)

příklady afixů

'·am·aku PST minulý čas
'·ìm·aku PST nedávná minulost
'·ìy·aku FUT blízká budoucnost
'·ay·aku FUT budoucí čas
'·ol·aku PFV dokonavý vid
'·er·aku IPFV nedokonavý vid
'·iv·aku SJV konjunktiv
'ak·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
'ak·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího