vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

'em (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ʔɛm
Czech: vařit
English: cook
Skupiny témat: vaření / gastronomie
zdroj: Taronyus Wörterbuch 9.5 < Frommer

příklady afixů

'·am·em PST minulý čas
'·ìm·em PST nedávná minulost
'·ìy·em FUT blízká budoucnost
'·ay·em FUT budoucí čas
'·ol·em PFV dokonavý vid
'·er·em IPFV nedokonavý vid
'·iv·em SJV konjunktiv
'·ei·em LAUD pozitivní postoj mluvčího
'·äng·em PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze

příbuzná slova

tì'em vaření, kuchařské umění
'emyu kuchař (odv. ’em - vařit)