vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

'ampi (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈʔam.pi
Czech: dotknout se (něčeho)
English: touch
zdroj: ASG; naviteri.org (27 Nov 2012)

příklady afixů

'·am·ampi PST minulý čas
'·ìm·ampi PST nedávná minulost
'·ìy·ampi FUT blízká budoucnost
'·ay·ampi FUT budoucí čas
'·ol·ampi PFV dokonavý vid
'·er·ampi IPFV nedokonavý vid
'·iv·ampi SJV konjunktiv
'amp·eiy·i LAUD pozitivní postoj mluvčího
'amp·äng·i PEJ negativní postoj mluvčího

příbuzná slova

tìng zekwä dotknout se, cítit hmatem (dosl. dát prst)
zìm cítit (jen dotykem, hmatem; podobně jako tìng zekwä, ale neúmyslně)
zìmtswo hmat (dosl. schopnost cítit hmatem)
zir struktura povrchu, omak, hmatový vjem
vlastnost vnímaná hmatem - např. drsnost, hladkost