vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

'ì'awn (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ʔɪ.ˈʔawn
Czech: zůstat
English: remain
stay
zdroj: ASG

příklady afixů

'·am·ì'awn PST minulý čas
'·ìm·ì'awn PST nedávná minulost
'·ìy·ì'awn FUT blízká budoucnost
'·ay·ì'awn FUT budoucí čas
'·ol·ì'awn PFV dokonavý vid
'·er·ì'awn IPFV nedokonavý vid
'·iv·ì'awn SJV konjunktiv
'ì'·ei·awn LAUD pozitivní postoj mluvčího
'ì'·äng·awn PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze