vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

seznam slov "umění"

  Na'vi Czech
'opinsung[ˈʔo.pin.suŋ]v.(3,3)art
barvit,
vybarvit, obarvit
rel[ɾɛl]n.art
obraz, obrázek
reltseo[ˈɾɛl.͡tsɛ.o]n.art
výtvarné umění (slož.sl. z rel - obraz a tseo - umění)
reltseotu[ˈɾɛl.͡tsɛ.o.tu]n.art
výtvarný umělec, malíř
tseo[ˈ͡tsɛ.o]n.art
umění
way[waj]n.musart
píseň, poezie (way a plltxe - báseň, way a rol - píseň)
way a plltxe[waj a plˌ.ˈtʼɛ]ph.musart
báseň
way a rol[waj a ɾol]ph.musart
píseň
wayä aylì'u[ˈwa.jæ aj.ˈlɪ.ʔu]ph.musart
slova básně nebo písně