vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

'eyng (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ʔɛjŋ
Czech: odpovědět, zodpovědět
English: answer
respond
zdroj: forum.learnnavi.org (20 Jan 2010)

příklady afixů

'·am·eyng PST minulý čas
'·ìm·eyng PST nedávná minulost
'·ìy·eyng FUT blízká budoucnost
'·ay·eyng FUT budoucí čas
'·ol·eyng PFV dokonavý vid
'·er·eyng IPFV nedokonavý vid
'·iv·eyng SJV konjunktiv
'·ei·eyng LAUD pozitivní postoj mluvčího
'·äng·eyng PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze