vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

'ongokx (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈʔo.ŋokʼ
Czech: narodit se (odv. ’ong - rozkvétat a nokx - porodit)
English: be born
zdroj: naviteri.org (28 Sept 2010)

příklady afixů

'·am·ongokx PST minulý čas
'·ìm·ongokx PST nedávná minulost
'·ìy·ongokx FUT blízká budoucnost
'·ay·ongokx FUT budoucí čas
'·ol·ongokx PFV dokonavý vid
'·er·ongokx IPFV nedokonavý vid
'·iv·ongokx SJV konjunktiv
'ong·ei·okx LAUD pozitivní postoj mluvčího
'ong·äng·okx PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze