vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

'efu (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈʔɛ.fu
Czech: vnímat, cítit (ne nosem)
English: feel
sense
perceive
zdroj: forum.learnnavi.org (20 Jan 2010)

příklady afixů

'·am·efu PST minulý čas
'·ìm·efu PST nedávná minulost
'·ìy·efu FUT blízká budoucnost
'·ay·efu FUT budoucí čas
'·ol·efu PFV dokonavý vid
'·er·efu IPFV nedokonavý vid
'·iv·efu SJV konjunktiv
'ef·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
'ef·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze