vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

nekx (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): nɛkʼ
Czech: spálit, pozřít, spotřebovat
English: burn
consume
zdroj: ASG

příklady afixů

n·am·ekx PST minulý čas
n·ìm·ekx PST nedávná minulost
n·ìy·ekx FUT blízká budoucnost
n·ay·ekx FUT budoucí čas
n·ol·ekx PFV dokonavý vid
n·er·ekx IPFV nedokonavý vid
n·iv·ekx SJV konjunktiv
n·ei·ekx LAUD pozitivní postoj mluvčího
n·äng·ekx PEJ negativní postoj mluvčího