keresett szó:

csak pontos egyezés
miben:

a szavak kezdőbetűje N

  na'vi Magyar
na[na]adp.
ként; akként/úgy...; mint/ahogy
na'rìng[ˈnaʔ.ɾɪŋ]n.envirgeogr
erdő
Na'vi[ˈNaʔ.vi]n.
a Nép; bennszülött pandorai faj
naer[na.ˈɛɾ]n.gastr
ital; innivaló
nafì'u[na.fɪ.ˈʔu]adj.
olyan; mint ez a dolog
nam'ake[nam.ˈʔa.kɛ]adv.
magabiztosan
nantang[ˈnan.taŋ]n.fauna
viperafarkas Caniferratus costatus; síkos páncélos farkas (pandorai állatfaj)
nang[naŋ]part.
hű! azta! hajrá! (meglepetést; biztatást jelölő szó; felkiáltás)
nari[ˈna.ɾi]n.body
szem
nari si[ˈna.ɾi si]vin.
vigyáz; odafigyel; óvatosan cselekszik
natkenong[nat.ˈkɛ.noŋ]adv.
például
nawm[nawm]adj.perssociol
nagy; nemes
nawmtu[ˈnawm.tu]n.
hős; nagy ember
nayn[najn]n.lw
a 9es jele (nem az értéke!) (pl. telefonszámnál használható)
näk[næk]vtr.
iszik
nän[næn]vin.
csökkent
ne[nɛ]adp.loc
felé; irányába
ne kllte[nɛ ˈklˌ.tɛ]intj.
le a földre
ne'ìm[nɛ.ˈʔɪm]adv.loc
hát(ul)ra; hátrafelé
nefä[nɛ.ˈfæ]adv.loc
felfelé
nekll[nɛ.ˈklˌ]adv.loc
lefelé
nekx[nɛkʼ]vtr.
eléget; elfogyaszt
nemfa[ˈnɛm.fa]adp.loc
bele; befelé; belülre; belsejébe
nemrey[nɛm.ˈɾɛj]adv.
Úgy; mintha kockán forogna az élete
neto[nɛ.ˈto]adv.loc
el(felé)
netrìp[ˈnɛt.ɾɪp]adv.emot
szerencsésen; boldogan
new[nɛw]vtrm.
akar
newomum[nɛw.ˈo.mum]vin.(1,1)
kíváncsi(nak lenni); tudni akar
neympin[ˈnɛjm.pin]n.col
világos szín
neyn[nɛjn]adj.col
világos színek
niä[ni.ˈæ]vtr.
megfog; megragad
nikre[ˈnik.ɾɛ]n.body
haj
nikroi[nik.ˈɾo.i]n.cloth
hajdísz
nim[nim]adj.emot
szégyenlős; félénk
ninan[ˈni.nan]adv.
olvasva
Ninat[ni.ˈnat]n.name
Ninat (női név)
nitram[nit.ˈɾam]adj.emotnfo
jókedvű; vidám
nì'aw[nɪ.ˈʔaw]adv.
csak
nì'awtu[nɪ.ˈʔaw.tu]adv.
egyedül
nì'awve[nɪ.ˈʔaw.vɛ]adv.
elsősorban; főként; leginkább
nì'en[nɪ.ˈʔɛn]adv.emot
találgatva; megérzés alapján cselekedve
nì'eng[nɪ.ˈʔɛŋ]adv.
egyformán; egy szinten
nì'eoio[nɪ.ˈʔɛ.o.i.o]adv.myth
ünnepélyesen
nì'eveng[nɪ.ˈʔɛ.vɛŋ]adv.sociol
gyerek módra; éretlenül
nì'eyng[nɪ.ˈɛjŋ]adv.
vissza; válasz képpen
nì'i'a[nɪ.ˈʔi.ʔa]adv.
végül; végre
nì'it[nɪ.ˈʔit]adv.
kicsit; kevéssé
nì'o'[nɪ.ˈʔoʔ]adv.emot
élvezetes módon; élvezetesen
nì'ul[nɪ.ˈʔul]adv.
több
nì'ul'ul[nɪ.ˈʔul.ʔul]adv.
növekvő; egyre több
nìawnomum[nɪ.aw.ˈno.mum]adv.
köztudottan; közismerten (köznapi beszédben: naw.no.mum)
nìayoeng[naj.ˈwɛŋ]adv.
mint mi (köznapi beszédben: naj.wEN)
nìfe'[nɪ.ˈfɛʔ]adv.
rosszul
nìfkrr[nɪ.ˈfkrˌ]adv.temp
mostanában; jelenleg
nìfmokx[nɪ.ˈfmokʼ]adv.
féltékenyen; irigyen
nìfrakrr[nɪ.ˈfɾa.krˌ]adv.temp
mint mindig
nìFranse[nɪ.ˈfɾan.sɛ]adv.ling
francia; franciául
nìftue[nɪ.ˈftu.ɛ]adv.
könnyen; egyszerűen
nìftxan[nɪ.ˈftʼan]adv.
úgy; annyira
nìftxavang[nɪ.ˈftʼa.vaŋ]adv.emot
szenvedélyesen; teljes szívből
nìfwefwi[nɪ.ˈfwɛ.fwi]adv.
fütyülve; fütyörészve
nìfya'o[nɪ.ˈfja.ʔo]adv.
módjára; módon; mód
nìfyeyntu[nɪ.ˈfjɛjn.tu]adv.emotsociol
felnőtt módra; éretten
nìhawng[nɪ.ˈhawŋ]adv.
túlságosan; túlzó mértékben
nìhay[nɪ.ˈhaj]adv.
következően
nìhek[nɪ.ˈhɛk]adv.
furcsa módon; különös módon
nìhoet[nɪ.ˈho.ɛt]adv.
széles körben, kiterjedten
nìhol[nɪ.ˈhol]adv.
kicsit; kissé
nìhona[nɪ.ˈho.na]adv.emot
kedvesen; édesen
nìk'ärìp[nɪk.ˈʔæ.ɾɪp]adv.
szilárdan (szó sz.: anélkül, hogy hagyná mozogni)
nìk'ong[nɪk.ˈʔoŋ]adv.
lassan
nìkanu[nɪ.ˈka.nu]adv.emot
intelligensen; okosan
nìkeftxo[nɪ.kɛ.ˈftʼo]adv.
szomorúan
nìklonu[nɪk.lo.ˈnu]adv.
erősen, rendületlenül, állhatatosan (szó sz.: anélkül hogy elengedné)
nìkmar[nɪk.ˈmaɾ]adv.temp
megfelelő időben; alkalmasint
nìksman[nɪk.ˈsman]adv.emot
csodálatosan
nìktungzup[nɪk.tuŋ.ˈzup]adv.
gondosan, erősen (szó sz.: sz.: anélkül, hogy elejtené)
nìkxem[nɪ.ˈkʼɛm]adv.
függőlegesen
nìlam[nɪ.ˈlam]adv.
látszólag
nìlaw[nɪ.ˈlaw]adv.
tisztán; világosan
nìli[nɪ.ˈli]adv.
előre is; előzetesen
nìlkeftang[nɪl.kɛ.ˈftaŋ]adv.
folyamatosan; megállás nélkül
nìltsan[nɪl.ˈ͡tsan]adv.
jól
nìlun[nɪ.ˈlun]adv.
természetesen; logikusan; értelemszerűen
nìmal[nɪ.ˈmal]adv.
bízva; habozás nélkül
nìmeyp[nɪ.ˈmɛjp]adv.
gyengén; lazán
nìmun[nɪ.ˈmun]adv.temp
újra
nìmwey[nɪm.ˈwɛj]adv.emot
nyugodtan; békésen
nìmweypey[nɪm.ˈwɛj.pɛj]adv.emot
türelmesen
nìn[nɪn]vtr.
ránéz; megpillant
nìNa'vi[nɪ.ˈnaʔ.vi]adv.sociol
mint a na’vik; na’viul
nìnäk[nɪ.ˈnæk]adv.gastr
ivás útján
nìnän[nɪ.ˈnæn]adv.
kevesebb
nìnänän[nɪ.ˈnæ.næn]adv.
csökkenő; egyre kevesebb
nìno[nɪ.ˈno]adv.
részletesen; alaposan
nìngay[nɪ.ˈŋaj]adv.
igazán
nìngong[nɪ.ˈŋoŋ]adv.emot
fásultan; lustán
nìolo'[nɪ.o.ˈloʔ]adv.sociol
(együtt) egy klán tagjaiként
nìprrte'[nɪ.ˈprˌ.tɛʔ]adv.emot
örömmel; üdvözölve (zola'u–val használva)
nìpxay[nɪ.ˈpʼaj]adv.
nagyon; nagyban
nìpxi[nɪ.ˈpʼi]adv.
különösen; nyomatékkal; féélreérthetetlenül
nìpxim[nɪ.ˈpʼim]adv.
felegyenesedve; egyenesen
nìrangal[nɪ.ˈɾaŋ.al]adv.
bárcsak! (kívánság; a tényekkel szemben; befejezett vagy folyamatos kötőmóddal)
nìronsrel[nɪ.ˈɾon.sɾɛl]adv.
képzeletben; képzelet útján
nìsìlpey[nɪ.sɪl.ˈpɛj]adv.
remélhetőleg
nìslele[nɪ.ˈslɛ.lɛ]adv.
úszva
nìsngä'i[nɪ.ˈsŋæ.ʔi]adv.temp
eredetileg; először
nìsngum[nɪ.ˈsŋum]adv.emot
aggódva; bosszúsan
nìso'ha[nɪ.ˈsoʔ.ha]adv.emot
lelkesen
nìsoaia[nɪ.so.ˈa.i.a]adv.sociol
(együtt) egy családként
nìsteng[nɪ.ˈstɛŋ]adv.
hasonlóan
nìsti[nɪ.ˈsti]adv.emot
dühösen; mérgesen
nìsung[nɪ.ˈsuŋ]adv.
emellett; ráadásul; továbbá
nìswey[nɪ.ˈswɛj]adv.
optimálisan; legjobban
nìsyayvi[nɪ.ˈsjaj.vi]adv.
sorsszerűen; véletlenül
nìsyen[nɪ.ˈsjɛn]adv.
utolsóként
nìsyep[nɪ.ˈsjɛp]adv.
szorosan, vasmarokkal; (szó sz.: mint egy csapda)
nìtam[nɪ.ˈtam]adv.
elég (melléknév előtt/után)
nìteng[nɪ.ˈtɛŋ]adv.
ugyanúgy; hasonlóképpen
nìtengfya[nɪ.ˈtɛŋ.fja]adv.
mint; ugyanúgy (mint) (hasonló cselekedet)
nìToitsye[nɪ.ˈTo.i.͡tsjɛ]adv.ling
német; németül
nìtrrtrr[nɪ.ˈtrˌ.trˌ]adv.temp
napi szinten; rendszeresen
nìtut[nɪ.ˈtut]adv.temp
folyamatosan
nìtsim[nɪ.ˈ͡tsim]adv.
eredetileg; eredeti módon; eredetien
nìtsìsyì[nɪ.ˈ͡tsɪ.sjɪ]adv.emot
suttogva
nìtsyìl[nɪ.ˈ͡tsjɪl]adv.
mászva
nìTsyungwen[nɪ.͡tsuŋ.wɛn]adv.ling
mint a kínaiak
nìtxan[nɪ.ˈtʼan]adv.
nagyon
nìtxay[nɪ.ˈtʼaj]adv.
vízszintesen
nìtxi[nɪ.ˈtʼi]adv.emot
sietve; kétségbeesetten
nìtxiluke[nɪ.ˈtʼi.lu.kɛ]adv.emot
ráérősen; nyugodtan
nìvingkap[nɪ.ˈviŋ.kap]adv.
apropó; mellesleg; jut eszembe
nìwan[nɪ.ˈwan]adv.milhunt
titokban; rejtve; rejtőzve
nìwawe[nɪ.wa.ˈwɛ]adv.myth
értelmesen; jelentősen
nìwä[nɪ.ˈwæ]adv.
ellenkezőleg; ellentétesen
nìwäte[nɪ.wæ.ˈtɛ]adv.emot
kötekedve; húzódozva
nìwin[nɪ.ˈwin]adv.
gyorsan
nìwok[nɪ.ˈwok]adv.mus
hangosan
nìwotx[nɪ.ˈwotʼ]adv.
teljesen
nìyll[nɪ.ˈjlˌ]adv.sociol
közösen; közös módon
nìyo'[nɪ.ˈjoʔ]adv.
tökéletesen; hibátlanul
nìyol[nɪ.ˈjol]adv.temp
röviden; kurtán (időben)
nìzawnong[nɪ.ˈzaw.noŋ]adv.
biztonságban; biztonságosan
nokx[nokʼ]vtr.
szül (valakit)
nong[noŋ]vtr.
követ
nuä+[ˈnu.æ]adp.loc
túl (valamin)
nulkrr[nul.ˈkrˌ]adv.temp
hosszabb időtartamú
nulnew[nul.ˈnɛw]vtrm.(2,2)
jobban szeret; preferál
nume[ˈnu.mɛ]vin.
tanul
numeyu[ˈnu.mɛ.ju]n.
tanuló; diák
numtseng[ˈnum.͡tsɛŋ]n.
iskola
numtsengvi[ˈnum.͡tsɛŋ.vi]n.
osztályterem
numultxa[nu.mul.ˈtʼa]n.
osztály
numultxatu[nu.mul.ˈtʼa.tu]n.
osztálytárs; egy osztály tagja
nutx[nutʼ]adj.
vastag