vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

näk (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): næk
Czech: pít
English: drink
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.53 < Frommer

příklady afixů

n·am·äk PST minulý čas
n·ìm·äk PST nedávná minulost
n·ìy·äk FUT blízká budoucnost
n·ay·äk FUT budoucí čas
n·ol·äk PFV dokonavý vid
n·er·äk IPFV nedokonavý vid
n·iv·äk SJV konjunktiv
n·ei·äk LAUD pozitivní postoj mluvčího
n·äng·äk PEJ negativní postoj mluvčího