vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

new (modální sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): nɛw
Czech: chtít
English: want
zdroj: ASG

příklady afixů

n·am·ew PST minulý čas
n·ìm·ew PST nedávná minulost
n·ìy·ew FUT blízká budoucnost
n·ay·ew FUT budoucí čas
n·ol·ew PFV dokonavý vid
n·er·ew IPFV nedokonavý vid
n·iv·ew SJV konjunktiv
n·ei·ew LAUD pozitivní postoj mluvčího
n·äng·ew PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze