vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

newomum (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): nɛw.ˈo.mum
Czech: být zvědavý
odv. new - chtít a omum - vědět, infixy n‹1›‹2›‹3›ewomum
English: be curious
want to know
zdroj: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

příklady afixů

n·am·ewomum PST minulý čas
n·ìm·ewomum PST nedávná minulost
n·ìy·ewomum FUT blízká budoucnost
n·ay·ewomum FUT budoucí čas
n·ol·ewomum PFV dokonavý vid
n·er·ewomum IPFV nedokonavý vid
n·iv·ewomum SJV konjunktiv
n·ei·ewomum LAUD pozitivní postoj mluvčího
n·äng·ewomum PEJ negativní postoj mluvčího