vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

nume (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈnu.mɛ
Czech: učit se, naučit se
English: learn
acquire knowledge or understanding
zdroj: ASG; forum.learnnavi.org (5 Jun 2013)

příklady afixů

n·am·ume PST minulý čas
n·ìm·ume PST nedávná minulost
n·ìy·ume FUT blízká budoucnost
n·ay·ume FUT budoucí čas
n·ol·ume PFV dokonavý vid
n·er·ume IPFV nedokonavý vid
n·iv·ume SJV konjunktiv
num·ei·e LAUD pozitivní postoj mluvčího
num·äng·e PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze

příbuzná slova

numeyu žák, student
numtseng škola
numtsengvi třída, učebna (dosl. kousek školy)
sänumvi lekce
kar učit (něco), pro význam "učit někoho" použijte předmět ve 3.p - dativ
karyu učitel
sänume učení, rada