vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

nong (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): noŋ
Czech: následovat (někoho i po něčem)
English: follow
proceed after
zdroj: ASG; naviteri.org (08 Jan 2022)

příklady afixů

n·am·ong PST minulý čas
n·ìm·ong PST nedávná minulost
n·ìy·ong FUT blízká budoucnost
n·ay·ong FUT budoucí čas
n·ol·ong PFV dokonavý vid
n·er·ong IPFV nedokonavý vid
n·iv·ong SJV konjunktiv
n·ei·ong LAUD pozitivní postoj mluvčího
n·äng·ong PEJ negativní postoj mluvčího