vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

nokx (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): nokʼ
Czech: porodit, zrodit (něco)
English: give birth to
zdroj: Frommer (28. Sept 2010)
naviteri.org

příklady afixů

n·am·okx PST minulý čas
n·ìm·okx PST nedávná minulost
n·ìy·okx FUT blízká budoucnost
n·ay·okx FUT budoucí čas
n·ol·okx PFV dokonavý vid
n·er·okx IPFV nedokonavý vid
n·iv·okx SJV konjunktiv
n·ei·okx LAUD pozitivní postoj mluvčího
n·äng·okx PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze