vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

nìn (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): nɪn
Czech: dívat se na něco, sledovat něco (úmyslně, nikoliv něco náhodou zahlédnout)
English: look at
zdroj: ASG

příklady afixů

n·am·ìn PST minulý čas
n·ìm·ìn PST nedávná minulost
n·ìy·ìn FUT blízká budoucnost
n·ay·ìn FUT budoucí čas
n·ol·ìn PFV dokonavý vid
n·er·ìn IPFV nedokonavý vid
n·iv·ìn SJV konjunktiv
n·eiy·ìn LAUD pozitivní postoj mluvčího
n·äng·ìn PEJ negativní postoj mluvčího

příbuzná slova

tse'atswo zrak (dosl. schopnost vidět)
'ur vzhled
tìng nari dívat se, koukat (dosl. dát oko)
tse'a vidět (fyzicky)