vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

nulnew (modální sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): nul.ˈnɛw
Czech: upřednostňovat, preferovat (odv. new - chtít, infixy nuln‹1›‹2›‹3›ew)
English: prefer
zdroj: Frommer (30.10.2011)
naviteri.org

příklady afixů

nuln·am·ew PST minulý čas
nuln·ìm·ew PST nedávná minulost
nuln·ìy·ew FUT blízká budoucnost
nuln·ay·ew FUT budoucí čas
nuln·ol·ew PFV dokonavý vid
nuln·er·ew IPFV nedokonavý vid
nuln·iv·ew SJV konjunktiv
nuln·ei·ew LAUD pozitivní postoj mluvčího
nuln·äng·ew PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze