vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

run (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ɾun
Czech: najít, objevit
English: find
discover
zdroj: Frommer (31 Jan 2010)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

r·am·un PST minulý čas
r·ìm·un PST nedávná minulost
r·ìy·un FUT blízká budoucnost
r·ay·un FUT budoucí čas
r·ol·un PFV dokonavý vid
r·er·un IPFV nedokonavý vid
r·iv·un SJV konjunktiv
r·ei·un LAUD pozitivní postoj mluvčího
r·äng·un PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze