vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ro'a (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈɾo.ʔa
Czech: být impozantní, působivý; vzbuzovat bázeň nebo respekt
English: be impressive
inspire awe or respect
zdroj: Frommer (28. Mrz 2012)
naviteri.org

příklady afixů

r·am·o'a PST minulý čas
r·ìm·o'a PST nedávná minulost
r·ìy·o'a FUT blízká budoucnost
r·ay·o'a FUT budoucí čas
r·ol·o'a PFV dokonavý vid
r·er·o'a IPFV nedokonavý vid
r·iv·o'a SJV konjunktiv
ro'·ei·a LAUD pozitivní postoj mluvčího
ro'·äng·a PEJ negativní postoj mluvčího