vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

rawn (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ɾawn plumps/aafed45b-9231-44ff-b4d5-1c6c57e1796e.mp3
Czech: vyměnit, nahradit (nahradit X pomocí Y - rawn X-it fa Y)
English: replace
substitute
zdroj: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

příklady afixů

r·am·awn PST minulý čas
r·ìm·awn PST nedávná minulost
r·ìy·awn FUT blízká budoucnost
r·ay·awn FUT budoucí čas
r·ol·awn PFV dokonavý vid
r·er·awn IPFV nedokonavý vid
r·iv·awn SJV konjunktiv
r·ei·awn LAUD pozitivní postoj mluvčího
r·äng·awn PEJ negativní postoj mluvčího