vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

reykol (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ɾɛj.ˈkol
Czech: hrát hudbu (poetic)
hrát na hudební nástroj (poetic)
English: play music (poetic)
play an instrument (poetic)
Skupiny témat: hudba / hud.nástroje
zdroj: Frommer (31.1. 2011)
naviteri.org

příklady afixů

reyk·am·ol PST minulý čas
reyk·ìm·ol PST nedávná minulost
reyk·ìy·ol FUT blízká budoucnost
reyk·ay·ol FUT budoucí čas
reyk·ol·ol PFV dokonavý vid
reyk·er·ol IPFV nedokonavý vid
reyk·iv·ol SJV konjunktiv
reyk·ei·ol LAUD pozitivní postoj mluvčího
reyk·äng·ol PEJ negativní postoj mluvčího