vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ro+ (předložka)

výslovnost (IPA): ɾo plumps/05771940-d0d1-4ebc-864a-b2e049532e7d.mp3
Czech: na (angl. "at", místně odpovídá na otázku "kde?", ro Eywa’eveng - na Pandoře)
v kombinaci s časovým podst.jm. a příponou -o upřesňuje význam “okamžik v čase”
English: at (locative)
Skupiny témat: místa / popis míst
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.58 < Frommer