vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

ran (podst.jméno)

výslovnost (IPA): ɾanplumps/ecf34e8f-511b-42fa-aad8-b52170c2a847.mp3
Czech: povaha nebo podstata
osobnost, charakter
základní povaha něčeho vyplývající ze souhrnu vlastností
English: intrinsic character
intrinsic nature
essence
constitution
personality (of people)
basic nature of something resulting from the totality of its properties
zdroj: Frommer (02 Oct 2012)
naviteri.org

příklady afixů

me·ran DU dvojné číslo
pxe·ran TRI trojné číslo
ay·ran PL množné číslo
fì·ran DEM toto {podst. jméno}
fay·ran DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·ran DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·ran DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)