Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

woorden beginnend met R

  Na'vi Dutch
Rai'uk[ɾa.i.ʔuk]n.name
Rai'uk (naam)
ral[ɾal]n.
betekenis
ralnga'[ˈɾal.ŋaʔ]adj.
betekenisvol
waar een les uit kan worden geleerd
ralpeng[ɾal.ˈpɛŋ]vtr.(2,2)ling
verklaren
interpreteren
Ralu[ˈɾa.lu]n.name
mannen-naam
ram[ɾam]n.geogr
berg
ramtsyìp[ˈɾam.͡tsjɪp]n.geogr
heuvel
ramunong[ɾa.ˈmu.noŋ]n.
bron
ran[ɾan]n.
karakter/mentaliteit van een persoon
essentie
constitutie
persoonlijkheid (mens)
natuur van iets als resultaat van al diens eigenschappen
rangal[ˈɾaŋ.al]vin.
wensen
raspu'[ɾa.ˈspuʔ]n.cloth
beenbeschermers (gebruikt in oorlog/strijd)
rawke[ˈɾaw.kɛ]intj.
alarmroep (alarm)
rawm[ɾawm]n.weather
weerlicht/bliksem (algemene term)
rawmpxom[ˈɾawm.pʼom]n.weather
donder en weerlicht/bliksem
rawn[ɾawn]vtr.
vervangen
substitueren
rawp[ɾawp]n.flora
blaaspoliep
rä'ä[ɾæ.ˈʔæ]part.
doe niet (negatief imperatief
voor commando's)
re'o[ˈɾɛ.ʔo]n.body
hoofd
rel[ɾɛl]n.art
beeld
rel arusikx[ɾɛl a.ɾu.ˈsikʼ]n.spec
film
video
(Lett.: bewegend beeld)
reltseo[ˈɾɛl.͡tsɛ.o]n.art
beeldende kunst
reltseotu[ˈɾɛl.͡tsɛ.o.tu]n.art
kunstenaar
renten[ˈɾɛn.tɛn]n.cloth
beschermbril (gemaakt van insectenvleugels
gesneden uit hout etc.)
renu[ˈɾɛ.nu]n.
patroon
renu ngampamä[ˈɾɛ.nu ˈŋam.pa.mæ]n.
rijmschema
reng[ɾɛŋ]adj.objfig
ondiep (fysiek)
rengop[ˈɾɛ.ŋop]vtr.(2,2)
ontwerpen
rewon[ˈɾɛ.won]n.temp
ochtend
rewonam[ɾɛ.wo.ˈnam]adv.temp
gisteren morgen
rewonam[ɾɛ.wo.ˈnam]n.temp
gisteren morgen
rewonay[ɾɛ.wo.ˈnaj]adv.temp
morgen
rewonay[ɾɛ.wo.ˈnaj]n.temp
morgen
rey[ɾɛj]vin.
leven
rey'eng[ɾɛj.ˈʔɛŋ]n.myth
de Balans van het Leven
reyfya[ˈɾɛj.fja]n.sociol
manier van leven
cultuur
reykol[ɾɛj.ˈkol]vtr.(2,2)mus
muziek maken (poetisch)
een instrument bespelen (poetisch)
reym[ɾɛjm]n.geogr
droog land (op het droge i.p.v. in het water)
reypay[ˈɾɛj.paj]n.body
bloed
rikx[ɾikʼ]vin.
verplaatsen
rim[ɾim]adj.col
geel
rimpin[ˈɾim.pin]n.col
geel
rina'[ɾi.ˈnaʔ]n.floraenvir
zaad
Rini[ˈɾi.ni]n.name
vrouwen-naam
riti[ˈɾi.ti]n.fauna
steekvleermuis (fauna)
rì'ìr[ˈɾɪ.ʔɪɾ]n.
reflectie
spiegelbeeld
rì'ìr si[ˈɾɪ.ʔɪɾ si]vin.
reflecteren
imiteren
rìk[ɾɪk]n.envir
blad
rìkean[ˈɾɪk.ɛ.an]adj.col
bladgroen
rìn[ɾɪn]n.envir
hout
ro+[ɾo]adp.loc
op (plaats bepalend)
ro'a[ˈɾo.ʔa]vin.
indrukwekkend zijn
respect afdwingen
rofa[ˈɾo.fa]adp.loc
naast
rol[ɾol]vin.mus
zingen (r«eyk»ol muziek maken
laten zingen (poetisch))
rolun[ɾo.ˈlun]intj.
Eureka
ik heb het gevonden!
ronsem[ˈɾon.sɛm]n.
verstand
bewustzijn
ronsrel[ˈɾon.sɾɛl]n.
iets verbeeld
ronsrelngop[ˈɾon.sɾɛl.ŋop]vtr.(3,3)
verbeelden
zich voorstellen (c.w. van ronsem geest
rel afbeelding
ngop maken
spreektaal Ron.sREw.Nop )
rong[ɾoŋ]n.
tunnel
Rongloa[ˈɾoŋ.lo.a]n.name
Clan naam
ronguway[ɾo.ˈŋu.waj]vin.(1,1)
huilen (geluid van een dier)
ropx[ɾopʼ]n.
gat (wat dwars door iets heengaat)
rou[ˈɾo.u]vin.
dronken zijn
dronken worden
rum[ɾum]n.
bal
rumut[ˈɾum.ut]n.flora
balboom (flora)
run[ɾun]vtr.
vinden
uitvinden
rurur[ɾu.ˈɾuɾ]n.envirgeogr
rusey[ɾu.ˈsɛj]adj.
levend
rusey[ɾu.ˈsɛj]n.
(het) leven
rutxe[ɾu.ˈtʼɛ]intj.
alstublieft (beleefd vragen)