vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

rangal (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈɾaŋ.alplumps/20360bad-e98e-44df-8ada-d1ce7f4d173d.mp3
Czech: přát si (něco - navázáno pomocí tsnì jako v.v. předmětná, vyžaduje konjunktiv)
English: wish (used with tsnì for the subordinate clause)
zdroj: forum.learnnavi.org (14 Mar 2010); forum.learnnavi.org (18 Aug 2011)

příklady afixů

r·am·angal PST minulý čas
r·ìm·angal PST nedávná minulost
r·ìy·angal FUT blízká budoucnost
r·ay·angal FUT budoucí čas
r·ol·angal PFV dokonavý vid
r·er·angal IPFV nedokonavý vid
r·iv·angal SJV konjunktiv
rang·ei·al LAUD pozitivní postoj mluvčího
rang·äng·al PEJ negativní postoj mluvčího