vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

hangham (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈhaŋ.ham
Czech: smát se
English: laugh
zdroj: Taronyu's Dictionary 9.5 < Frommer

příklady afixů

h·am·angham PST minulý čas
h·ìm·angham PST nedávná minulost
h·ìy·angham FUT blízká budoucnost
h·ay·angham FUT budoucí čas
h·ol·angham PFV dokonavý vid
h·er·angham IPFV nedokonavý vid
h·iv·angham SJV konjunktiv
hangh·ei·am LAUD pozitivní postoj mluvčího
hangh·äng·am PEJ negativní postoj mluvčího