vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

hahaw (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈha.haw
Czech: spát
English: sleep
zdroj: Taronyu's dictionary -> Paul Frommer

příklady afixů

h·am·ahaw PST minulý čas
h·ìm·ahaw PST nedávná minulost
h·ìy·ahaw FUT blízká budoucnost
h·ay·ahaw FUT budoucí čas
h·ol·ahaw PFV dokonavý vid
h·er·ahaw IPFV nedokonavý vid
h·iv·ahaw SJV konjunktiv
hah·ei·aw LAUD pozitivní postoj mluvčího
hah·äng·aw PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze