vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

hek (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): hɛk
Czech: být zvláštní, být podivný, být neočekávaný (bez negativního významu)
English: be curious
be odd
be strange
be unexpected
zdroj: naviteri.org (16 Jul 2010)

příklady afixů

h·am·ek PST minulý čas
h·ìm·ek PST nedávná minulost
h·ìy·ek FUT blízká budoucnost
h·ay·ek FUT budoucí čas
h·ol·ek PFV dokonavý vid
h·er·ek IPFV nedokonavý vid
h·iv·ek SJV konjunktiv
h·ei·ek LAUD pozitivní postoj mluvčího
h·äng·ek PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze