vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

hena (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈhɛ.na
Czech: nést, nosit
English: carry
zdroj: naviteri.org (31 May 2014)

příklady afixů

h·am·ena PST minulý čas
h·ìm·ena PST nedávná minulost
h·ìy·ena FUT blízká budoucnost
h·ay·ena FUT budoucí čas
h·ol·ena PFV dokonavý vid
h·er·ena IPFV nedokonavý vid
h·iv·ena SJV konjunktiv
hen·ei·a LAUD pozitivní postoj mluvčího
hen·äng·a PEJ negativní postoj mluvčího