vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

hawl (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): hawl
Czech: připravit, chystat
English: prepare
zdroj: Frommer (29 Jul 2012)
naviteri.org

příklady afixů

h·am·awl PST minulý čas
h·ìm·awl PST nedávná minulost
h·ìy·awl FUT blízká budoucnost
h·ay·awl FUT budoucí čas
h·ol·awl PFV dokonavý vid
h·er·awl IPFV nedokonavý vid
h·iv·awl SJV konjunktiv
h·ei·awl LAUD pozitivní postoj mluvčího
h·äng·awl PEJ negativní postoj mluvčího