vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

hawng (podst.jméno)

výslovnost (IPA): hawŋ
Czech: přebytek, nadbytek (s citově negativním zabarvením, ve smyslu většího než rozumného/odpovídajícího množství)
English: overabundance
zdroj: Frommer (16. April 2010)
forum.learnnavi.org

příklady afixů

me·hawng DU dvojné číslo
pxe·hawng TRI trojné číslo
ay·hawng PL množné číslo
fì·hawng DEM toto {podst. jméno}
fay·hawng DEM PL tyto {podst. jméno} (množ.číslo)
tsa·hawng DEM tamto {podst.jméno} (jedn. číslo)
tsay·hawng DEM PL tamty {podst.jméno} (množ. číslo)

vzorové věty a fráze