vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

heyn (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): hɛjn
Czech: sedět
English: sit
zdroj: whyisthisnight.com (22 Mar 2010);
forum.learnnavi.org

příklady afixů

h·am·eyn PST minulý čas
h·ìm·eyn PST nedávná minulost
h·ìy·eyn FUT blízká budoucnost
h·ay·eyn FUT budoucí čas
h·ol·eyn PFV dokonavý vid
h·er·eyn IPFV nedokonavý vid
h·iv·eyn SJV konjunktiv
h·ei·eyn LAUD pozitivní postoj mluvčího
h·äng·eyn PEJ negativní postoj mluvčího