vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

hìpey (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈhɪ.pɛj
Czech: váhat, otálet
zdráhat se
(pozdržet zahájení akce)
English: hesitate
hold back for a short time
(deferring the start of an action)
popis: Pro přerušení již probíhající akce použijte fpak
zdroj: naviteri.org (30 Nov 2015)

příklady afixů

hìp·am·ey PST minulý čas
hìp·ìm·ey PST nedávná minulost
hìp·ìy·ey FUT blízká budoucnost
hìp·ay·ey FUT budoucí čas
hìp·ol·ey PFV dokonavý vid
hìp·er·ey IPFV nedokonavý vid
hìp·iv·ey SJV konjunktiv
hìp·ei·ey LAUD pozitivní postoj mluvčího
hìp·äng·ey PEJ negativní postoj mluvčího