vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

hifwo (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): ˈhi.fwo
Czech: utíkat, prchat
English: flee
escape
zdroj: Frommer (05 Jul 2012)
naviteri.org

příklady afixů

h·am·ifwo PST minulý čas
h·ìm·ifwo PST nedávná minulost
h·ìy·ifwo FUT blízká budoucnost
h·ay·ifwo FUT budoucí čas
h·ol·ifwo PFV dokonavý vid
h·er·ifwo IPFV nedokonavý vid
h·iv·ifwo SJV konjunktiv
hifw·ei·o LAUD pozitivní postoj mluvčího
hifw·äng·o PEJ negativní postoj mluvčího