vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

hultstxem (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): hul.ˈ͡tstʼɛm
Czech: překážet v nějaké činnosti, narušovat nějakou činnost, prudit někoho (podobně jako mäkxu, ale s negativním významem a použitelné i pro osoby)
English: hinder
zdroj: Frommer (26. Sep 2010)
naviteri.org

příklady afixů

h·am·ultstxem PST minulý čas
h·ìm·ultstxem PST nedávná minulost
h·ìy·ultstxem FUT blízká budoucnost
h·ay·ultstxem FUT budoucí čas
h·ol·ultstxem PFV dokonavý vid
h·er·ultstxem IPFV nedokonavý vid
h·iv·ultstxem SJV konjunktiv
hultstx·ei·em LAUD pozitivní postoj mluvčího
hultstx·äng·em PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze

příbuzná slova

mäkxu přerušit nějakou činnost
narušit harmonii něčeho
infixy m‹1›‹2›‹3›äkxu. Nedá se použít pro "vyrušit někoho"