vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

hawnu (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): ˈhaw.nu
Czech: chránit, krýt (něco)
English: protect
shelter
zdroj: ASG

příklady afixů

h·am·awnu PST minulý čas
h·ìm·awnu PST nedávná minulost
h·ìy·awnu FUT blízká budoucnost
h·ay·awnu FUT budoucí čas
h·ol·awnu PFV dokonavý vid
h·er·awnu IPFV nedokonavý vid
h·iv·awnu SJV konjunktiv
hawn·ei·u LAUD pozitivní postoj mluvčího
hawn·äng·u PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze