vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

hum (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): hum
Czech: odejít, odjet
English: leave
depart
zdroj: ASG; forum.learnnavi.org (21 Oct 2011)

příklady afixů

h·am·um PST minulý čas
h·ìm·um PST nedávná minulost
h·ìy·um FUT blízká budoucnost
h·ay·um FUT budoucí čas
h·ol·um PFV dokonavý vid
h·er·um IPFV nedokonavý vid
h·iv·um SJV konjunktiv
h·ei·um LAUD pozitivní postoj mluvčího
h·äng·um PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze