vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

zawprrte' (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): zaw.ˈprˌ.tɛʔ
Czech: být radostný, příjemný, potěšující (váže se s předložkou ne)
English: be enjoyable (used with ne)
popis: označuje hlubší citový význam - na rozdíl od všeobecného sunu, odv. za’u - přicházet a nìprrte’ - radostně
zdroj: naviteri.org (30 Apr 2015)

příklady afixů

z·am·awprrte' PST minulý čas
z·ìm·awprrte' PST nedávná minulost
z·ìy·awprrte' FUT blízká budoucnost
z·ay·awprrte' FUT budoucí čas
z·ol·awprrte' PFV dokonavý vid
z·er·awprrte' IPFV nedokonavý vid
z·iv·awprrte' SJV konjunktiv
z·ei·awprrte' LAUD pozitivní postoj mluvčího
z·äng·awprrte' PEJ negativní postoj mluvčího