vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

zo (sloveso nepřechodné)

výslovnost (IPA): zo
Czech: být v pořádku, být neporušený, být takový jak je očekáváno - jak je to přirozené (ve fyzickém smyslu, na rozdíl od všeobecného fpom)
English: be well
be intact
be as it should be
work correctly
work as nature intended
zdroj: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

příklady afixů

z·am·o PST minulý čas
z·ìm·o PST nedávná minulost
z·ìy·o FUT blízká budoucnost
z·ay·o FUT budoucí čas
z·ol·o PFV dokonavý vid
z·er·o IPFV nedokonavý vid
z·iv·o SJV konjunktiv
z·ei·o LAUD pozitivní postoj mluvčího
z·äng·o PEJ negativní postoj mluvčího

vzorové věty a fráze