vyhledat:

jen přesná shoda
hledat v:

zasrìn (sloveso přechodné)

výslovnost (IPA): za.ˈsɾɪn
Czech: půjčit si, zapůjčit si (něco; odv. srìn - dočasně změnit vlastnictví, za’u - přijít; ve smyslu "věci, která dočasně přichází k někomu jinému")
English: borrow
Skupiny témat: obchod / výměna
zdroj: Frommer (22. Januar 2012)
naviteri.org

příklady afixů

zasr·am·ìn PST minulý čas
zasr·ìm·ìn PST nedávná minulost
zasr·ìy·ìn FUT blízká budoucnost
zasr·ay·ìn FUT budoucí čas
zasr·ol·ìn PFV dokonavý vid
zasr·er·ìn IPFV nedokonavý vid
zasr·iv·ìn SJV konjunktiv
zasr·eiy·ìn LAUD pozitivní postoj mluvčího
zasr·äng·ìn PEJ negativní postoj mluvčího